Pol·len de pruna

  • Pol·len per a la pol·linització de pruneres amb alta taxa de germinació

    Pol·len per a la pol·linització de pruneres amb alta taxa de germinació

    La majoria de pruneres tenen les característiques d'autoincompatibilitat.Tot i que algunes varietats poden aconseguir l'autopol·linització, es troba que l'ús de la tecnologia de pol·linització creuada a l'hort de varietats autopol·linitzades permetrà als agricultors obtenir una collita més gran.Per tant, és molt recomanable pol·linitzar artificialment la prunera per mantenir la taxa de cuança de fruita estable de la pruna.Tot i que això pot semblar augmentar els costos de sembra, trobareu el intel·ligent que sou a la temporada de collita.Segons el nostre experiment, la conclusió és comparar dos horts, en els quals l'hort A és pol·linitzat per substrat natural i l'hort B és pol·linitzat per pol·linització creuada artificial de varietats específiques.