Pol·len de pera

  • Pols de flor de pera de floc de neu per a la pol·linització de pereres

    Pols de flor de pera de floc de neu per a la pol·linització de pereres

    Funció del pol·len: com que la majoria de peres del món són varietats autoincompatibles, és molt recomanable utilitzar la pol·linització artificial.Tot i que sembla augmentar el vostre cost de sembra, trobareu el intel·ligent que eres en aquell moment durant la temporada de collita.Segons el nostre experiment, la conclusió és fer una comparació entre dos horts, en els quals l'hort A és pol·linitzat per medi natural i l'hort B és pol·linitzat per pol·linització creuada artificial de varietats específiques.Les dades específiques en el moment de la collita es comparen de la següent manera: la proporció de fruits comercials d'alta qualitat a l'horta A és del 60%, i la de l'horta B és del 75%.El rendiment dels horts amb pol·linització artificial assistida és un 30% superior al dels horts amb pol·linització mitjana natural.Així, a través d'aquest conjunt de números, trobareu com d'encertat és utilitzar el pol·len de la nostra empresa per a la pol·linització dissimilatòria.L'ús de la pols de flors de pera de l'empresa pot millorar eficaçment la taxa de fixació de la fruita i la qualitat de la fruita comercial.